Dankwoord Prins Guy & Prinses Marjon

Op de zitting van CV de Nachdravers höbbe Marjon en Guy Mostard es aaftredend prinsepaar ut volgende dankwoord veurgelaeze aan un aandachtig loesterend publiek in Oos Heim:

Leeve allemaol !

Gaere wille veer nog eine kieer mit uch truukkieke op ut aafgeloupe jaor. Ut woor onvergaetelik!

Gister op de truukwaeg van Oostenriek höbbe veer dit dankwoord gesjreve en dit brungk oos geliek op ein truukkerend woord: laat.

Veer sjreve oos proclamatie de aovend veur de oetroping (terwijl veer toch al een aantal jaor wiste det veer oet ginge komme), oos sjoen kleijer höbbe veer biej truukkoms van de veurige wintersjport veur ut ieërs gepas en de foto die hiej hunk is pas 3 daag veur oos oetkomme gemaak.

De nachdravers die oos kome ophaole höbbe det auch gemerk: de prins sjting nog onger de douche of de prinses leep nog in de ongerbrook….Veer hauwe den auch gemeind get later te moge aaftreeje mer aan alle sjoens mot toch unne kieer ein eind komme……

Veer höbbe gemerk det hieël väöl luuj mit oos mit genoote höbbe en mit oos mit höbbe gelache, gedans en gesjpronge. Leef luuj van Termaar, Mergraote en omsjtreke: geer höb werkelik ut hart op de gooje plek!

Gaere wille veer oos Nachdravers -familie (jao zoo veult dat inmiddels) bedanke: allerieësj Erik en Sjef. Geer höb oos gevraog en gezörg veur ein feine en soepele veurbereiding, de aovende biej oos toes woore ummer erg gezellig!

Manne en vrouwluuj van de Nachdravers: dank veur al uch enthousiasme en gezelligheid en t ummer d’r bie zeen es veer op sjtap ginge. Veural höbbe veer auch genote van alle kwatsj en sjaele zeiver ongerling en auch op de app .  Al die ontelbare kleine momentjes van lol en plezeer opgetild höbbe oos lachsjpiere good getraind!

Ingrid en Peter, es oos veurgangers woort geer ein prachtig veurbeeld veur oos en veer haupe op dezelfde wieze de scepter aan oos opvolgers euver te drage.

Wat oos prinsejaor extra biezunjer  haet gemak zeen de perseunlikke bezeuke aan de auwer luuj in het dorp en in oos ziekenhoes, dao beware veer werme herinneringe en sjoene verhaole van!

Auch de jeug Nachdraverkes en natuurlik in het biezunjer prins Keano en minister Matthijs: veer kinne de kilomaeters polonaise die veer same gerend höbbe neet mieë tille mer es geer der woort brach geer ummer weer ein extra portie energie mit uch mit, dank daoveur!

Al oos Rieste-vrunj, Fred en Marjo en prins Bas: carnaval in Mergraote doon veer ech same mit uch en det veult hieël good. Ut is den auch sjoen tot geer dit jaor eine jong oet Termaar höb oetgerope tot prins van de Rieste!

Gelökkig höbbe veer fantastiese luuj om oos heen die d’r ummer veur zurgde det veer d’r last-minute weer sjoen opsjtinge:

de fotografe Roel en Jacques, de kapsters: Vera, Claudia, Tamara, Kitty en oos eige dochters, dank je wel! In dit rieke kinne veer Petra absoluut neet vergaete: de energie en de ideeje um oos kleijer zo sjoen te make en te ongerhawte, en t extra werk det se haws es d’r Prins weer ens oet zien brook woor gesjeurd, zeen onbetaalbaar.

Es d’r get is wat haet gezörg veur verbinding en verbroedering, get wo veer in oos proclamatie al op haopde, den is det ut sjpontane ontstjtaon van ozze vrunj-en femiliegroep Sjpuit 11!

Det geer in het geheim zoane groate en sjoene groep höb gevormd en oos toes zeet komme ophaole veur de optoch woor veur oos de grootste verrassing van dit jaor! Mit vlag en wimpel vloge veer mit uch door de boch. Veer vinje ut sjiek det veer auch dit jaor weer same sjoan herinneringe gaon make en d’n optoch mit uch same gaon loupe!

Nachrieste, leeve Janneke en Serge, veer veere veule en vulle mekaar good aan: wo veer ummer te laat zeen haw Serge t ontwerp van oos medaille al ruum op tied vaerdig. Auch bedank veur de sjieke foto’s die veer net op t litste moment nog effe höbbe gemaak. Janneke bedank veur ut prachtige kroontje, zo woor se ummer hieël kort bie mich. Geer zeet ummer veur oos dao, veer koestere oos vrundsjap van Termaar tot in Berlien en van Mergraote tot in Paries.

Leef femilie, pap en mam, oos breurs en sjoanzusse, naeve en nichte: uch wille veer bedanke veur ut mit-belaeve dit ganse jaor en veur de special-act op oos drök bezochte reseptie en veur de twiede kieër sjus hiej op de bühne bie oos aafsjeid.

Leef kinder: Geer sjtaot in het klein es klaverke veer op oos medaille mer geet zeet oos allergrootste gelök: Julie, Sterre, Joep en Guus, Joep en Jay en alle vrunj en vriendinne die geer leefhöb: veer zeen trots op uch en hawte van uch. Love you!

En Guy sjluut aaf mit ein perseunlik weurdje veur zien prinses:

Leeve sjat! Elke daag veuls dich pien en toch zeen veer same dit avontuur aangegange. En es se den zuus wie veer dit jaor zeen veurgegange en wie veer dit same höbbe gedaon: dao zeen veer es kinder en echtgenoot enorm trots op! Sjat, dit jaor haet oos leefde veur elkaar allein mer groter en sjterker gemaak. Ich hawt ech van dich en ich haop det veer nog hieël väöl sjoen momente same gaon belaeve! Love you!

Luuj, veer sjloete noe ech aaf:

Carnaval in Mergraote, Alaaf

t Hart op de gooje plek, Alaaf

BEDANK!, Alaaf

Marjon en Guy Mostard, awt-prinsepaar van CV de Nachdravers